Drie dingen die enterprise architecten van agile kunnen leren

Enterprise architecten kunnen iets leren van agile. Drie lessen.

1. Stel prioriteiten

Agile teams beperken zich tot datgene wat nu belangrijk is voor de klant. Niet meer, niet minder. De enterprise-architect heeft per definitie een enorme scope. Het is daarom zaak dat hij prioriteiten stelt. Het volledige landschap in kaart? Honderd principes? Een complete repository? You ain’t gonna need it.

2. Verkort de feedbackloop

Op papier is het makkelijk oplossingen verzinnen. Pas in de praktijk worden zowel de kracht als de beperkingen van een doelarchitectuur zichtbaar. Agile development betekent incrementeel en iteratief werken. Een agile enterprisearchitect lost de belangrijkste deelproblemen op en blijft betrokken tot en met de realisatie van zijn voorstellen. Hij vraagt actief om kritiek en leert ervan.

3. Wees een waterdrager

Een belangrijk principe van agile development is de nauwe samenwerking tussen klant en het ontwikkelteam. De agile enterprise-architect is noch van de business, noch van de techniek. Hij stelt zich in dienst van de onderneming om deze twee werelden beter te laten samenwerken.

Vier valkuilen rond architectuurprincipes

Architectuurprincipes zijn een populair, maar lastig te hanteren instrument. De volgende vier fouten worden te vaak gemaakt:

1. Te veel principes

Architecten zitten vaak vol goede ideeën en een nieuw principe is snel bedacht.
Maar met hoeveel principes kan een mens leven? Een handvol, misschien? Voor
organisaties geldt hetzelfde. Elk principe kent een prijs.

2. Bestaande principes negeren

Elke organisatie kent zo zijn ongeschreven regels. Vaak liggen aan die regels verborgen principes ten grondslag, die zelden hardop benoemd worden. Een voorbeeld is het voorkomen van gezichtsverlies bij leidinggevenden. Zulke principes negeren, leidt snel tot onverwachte en schijnbaar irrationele weerstand.

3. Comply or explain

Een bekende tactiek om de pijn van principes te verzachten, is ‘comply or explain’: wie zich niet voegt, moet uitleggen waarom niet. Maar een principe dat slechts af en toe geldt, is geen principe maar een vuistregel of een tip.

4. Principes verwarren met goede voornemens

Veel organisaties zeggen dat ze ‘de klant centraal stellen’ en worstelen daar vervolgens vreselijk mee. Gemeenten, ziekenhuizen, verzekeraars: ze zijn vaak niet ingericht om aan dit principe te kunnen voldoen. Hoe goed de bedoelingen ook zijn, zulke onhaalbare principes leiden enkel tot frustratie en cynisme. Ambitieuze doelen stellen is prima, maar gun de organisatie tijd om te groeien totdat ze eraan kunnen voldoen. Tot die tijd mag het geen principe heten.